Hans Koep

Personalia

Naam:Hans Koep
Doopnaam:Hans
Geboren: 1629 (Lubeck (D))

Levensloop

0 jaar: geboorte Hans
33 jaar: geboorte zoon Asmus

Opmerkingen

Deze hans was binnenschipperen vervoerde zout van Lubeck naar hamburg